Wednesday, March 31, 2021

Semua Jalan Tuhan Iring.

Do = As
3/4

  Js3J k.3 | 3 j.3  j2j J 1 | sss5  1  j1j J 3 | 2 J.7  j1j J 2 | 3 .

1.  Smu a      ja    lan   Tu   han    i    ring,  ti    dak    ku   rang  sua  tu      pun
2.  Smu a      ja    lan    Tu  han    i    ring,  Da  lam    ke   su     sah  an     pun.
3.  Smu a      ja    lan    Tu  han    i    ring,  Se   pan   jang di     du    ni     a.

  J3J K.3 | 4 J.3  J2J J 1 | 3  2  J2J J 2 | 2 J.s6  Jssssssss7J J 1  | s7 .

1.  Ke  se    snang an   Tu   han   bri  kan,  Ti    ap     ha    ri     cu    kup      lah.
2.  Kuasa       se    tan   di   ka     lah  kan,  A    tas     gu   nung Gol go        ta.
3.  Ti    ap      ha    ri    di    pe     nuh kan, De  ngan   Roh Nya  mu  li         a.

  Js6J K s5 | 1 J.2  J1J J SSSSSSSSSSSSSSSS6 | S5  1  J1J J 2 | 3 J.1  JSSSSSSSSSSSSSSSSS4J J 3  | 2 .

1.  Ha  ti       su    sah  di     hi     bur   kan, Sa   kit    di    sem  buh  kan     Nya.
2.  Ka  lau    da    tang per  co     ba     an,   Ha  ti      ti     dak   ber   o        bah.
3.  Da  lam   sor   ga    tlah se      di     a,     O    mah  ko   ta      yang he     ran.

  J3J J 4 | 5 J.3  J2J J 1 | 2  1  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ7J J SSSSSSSSSSS6 | SJ5J J 1  3  2 | 3 .

1.  Tu   han   bri   kan yang ber   gu    na    de   ngan  ber  ke   lim  pah    an.
2.  Kar  na    Tu   han   pe    no    long ku   bri   kan    ku   ke   ku   at       an.
3.  Ke   su     ci    an    da     ri      Tu    han da   pat     ki    ta    tri   ma     lah

  J3J J 4 | 5 J.3  J2J J 1 | 2  1  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ7J J SSSSSSSSSSS6 | SJ5J J 1  3  2 | 1 ._

1. Tu   han   bri   kan yang ber   gu    na    de   ngan  ber  ke   lim  pah    an.
2.  Kar  na    Tu   han   pe    no    long ku   bri   kan    ku   ke   ku   at       an.
3.  Ke   su     ci    an    da     ri      Tu    han da   pat     ki    ta    tri   ma     lah

No comments:

Post a Comment